Normativa

RESOLUCIÓ JUS/880/2009, de 24 de març, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya la Normativa de l'Advocacia Catalana. 

El Ple del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya va aprovar la Normativa de l'Advocacia Catalana en sessions d'1 de febrer de 2008 i 2 de març de 2009.

La Normativa entrarà en vigor el 26 d'abril de 2009.