Col·legiació

Títol del document Data de creació Descarregar
Sol.licitud reincorporació com a membre exercent. 06-21-2022
Sol.licitud com a membre No Exercent 06-21-2022
Sol.licitud com a membre Exercent 06-21-2022
Edicte 11-4-2022 del Col.legi d'Advocats d'Andorra de convocatòria de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per a l'exercici de la professió d'advocat 04-13-2022
Modificació de dades prodessionals i bancàries 03-31-2022
SOL·LICITUD PER A LA CONVOCATÒRIA A LES PROVES PER OBTENIR EL CERTIFICAT D'APTITUD PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ D'ADVOCAT 07-18-2017
Llista de les persones que han superat les practiques jurídiques per l'obtenció del certificat d'aptitud - 15 març 2022 03-17-2022
Llista de les persones que han superat les practiques jurídiques per l'obtenció del certificat d'aptitud - 29 febrer 2022 03-02-2022
Llista de les persones que han superat les proves obtenció certificat aptitud -convocatòria 30 de novembre de 2021 02-04-2022
Llista de les persones que han superat les proves -convocatòria 30 de novembre de 2021 12-06-2021
Llista de les persones que han superat les practiques jurídiques per l'obtenció del certificat d'aptitud -convocatòria 26 de maig de 2021 02-24-2022
Edicte 11-10-2021 del Col.legi d'Advocats d'Andorra de convocatòria de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per a l'exercici de la professió d'advocat 10-21-2021
Decret modificació reglament 11 de maig 2016 publicat Bopa 20 de febrer 2019 02-27-2019