Junta de Govern

 

Degà  Sr. Xavier SOPENA GONZÁLEZ  
Vicedegana   Sra. Sònia BAIXENCH MARCO
Secretari Sr. Isaac PÉREZ MAS   
Tresorera  Sra. Catalina LLUFRIU LLUCH  
Vocal Sra. Concepció CRIADO FERNÁNDEZ 
Vocal Sra. Margarida MARTICELLA VIRIATO  

Vocal

Sra. Maria BURGUÉS SORIANO
Vocal Sr. Miquel BELLERA GRACIA    
Vocal Sra. Silvia ESTRADA ALBERICH