Justícia Gratuïta

Informació general

Qui la pot demanar?
Qualsevol ciutadà nacional i/o resident que acrediti la seva situació de pobresa o insolvència per fer front a les despeses d’un lletrat que l’assisteixi degudament ja sigui per iniciar un procediment o en el marc d’una causa ja oberta. 

Quina documentació i/o altres s’ha de portar per obtenir la declaració d’insolvència?
1.- El sol·licitant ha d’omplir degudament el formulari “Sol·licitud de benefici de justícia gratuïta” i aportar, juntament amb el dit formulari, la documentació que s’interessa en el seu apartat “Documents acreditatius dels ingressos i de les despeses”.
2.- També haurà de comparèixer a la Batllia d’Andorra acompanyat de dos testimonis que no siguin família i que coneguin la seva situació econòmica.
IMPORTANT: Els testimonis han de portar la seva documentació personal: Passaport, DNI i/o Permís o carta de residència i treball. 

Quan es pot demanar la insolvència?
Una vegada reunida tota la documentació anteriorment esmentada escomparèixer per davant de la Batllia d’Andorra de dilluns a divendres de les 9’00 hores del matí a les 19'00 hores del vespre. 

Consell Superior de la Justícia: www.justicia.ad