Normativa

1.- Estatuts del Col·legi d’Advocats d’Andorra aprovat el 30 de juny de 1993

2.- Normativa de l'Advocacia Catalana

RESOLUCIÓ JUS/880/2009, de 24 de març, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya la Normativa de l'Advocacia Catalana. 
El Ple del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya va aprovar la Normativa de l'Advocacia Catalana en sessions d'1 de febrer de 2008 i 2 de març de 2009.
La Normativa entrarà en vigor el 26 d'abril de 2009.

cce_200904151409624.pdf

3.- Estatuts de l'Advocacia Espanyola

cce_200711091334085.doc

4.- Codi de deontològic CCBE