Creació del Tribunal Arbitral d’Andorra

El passat 15 de juliol del 2020 el Col·legi d’Advocats d’Andorra juntament amb la Cambra de Comerç d’Andorra varen formalitzar la creació del Tribunal Arbitral d’Andorra previst en la Llei 15/2018. Aquesta nova institució es doncs ja una realitat i el Col·legi es felicita d’aquest nou pas vers aquesta nova disciplina jurídica. Durant la primera reunió del ple del Tribunal Arbitral d’Andorra es va decidir el nomenament del que serà el nou president, el Sr. Pierre RAOULT DUVAL així com també el del seu secretari, el Sr. Juan Pablo CORREA DELCASSO.