Sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans

La sentència Delfi AS c. Estonia del 16 de juny del 2015 del Tribunal Europeu dels Drets Humans, és el primer cas en el que el Tribunal Europeu del Drets Humans (TEDH) examina un greuge relatiu a la responsabilitat d’un portal d’actua­litats a la xarxa Internet pel fet de les reaccions i comentaris deixats pels internautes.